PastoRia.nl

woensdag
28 September 2022

Pastor Ria

Hoofdmenu:
Start
VARIA 'column'
VIA RIA 'agenda'
Foto album
In de Pers
Over Pastor Ria
Contact opnemen
Links

Gastenboek:
 - Tekenen
 - Bekijken
 - Archief

Specials:
 - Stil Verdriet

Pastor Ria
Pastor Ria
Over Pastor Ria en PastoRia.nl

Klik hier voor een
printvriendelijke versie

Over Pastor Ria

Een weg van mensje Ria Brakenhoff naar pastor Ria Casalod begint in het langstgerekte dorp van Nederland: Assendelft. Ik ben geboren op 10 februari 1950 aan de noordkant van het dorp, onder de rook van de linoleumfabrieken, beter bekend als de ‘Forbo met de schoorsteenringen’.

Mijn plaats in het gezin van elf kinderen als tweede kind en oudste meisje. Vader en moeder Brakenhoff bezaten een drukke brood- en banketbakkerij. Meehelpen in het gezin en de winkel was voor iedereen thuis een eerste beginsel. Het was druk maar heel erg gezellig.

Geloven en de kerk had een vanzelfsprekende plek in ons leven. Ons moeder was een Maria-vereerster en zong altijd het hoogste Marialied onder al haar drukke werkzaamheden.

Als 15-jarige werd ik door onze toenmalige kapelaan Jan Broersen gevraagd voor de oprichting van het jongerenkoor en tekstgroep in de Petrusparochie. Het koor stond onder leiding van de heer Harry van der Lubbe en de broers van der Lubbe (nu van ‘de Dijk’) zongen enthousiast met ons mee in de Petruskerk in Krommenie.

Na het behalen van mijn Sportleidersdiploma gaf ik sport, turn en gymnastieklessen in de plaatselijke verenigingen.

Via een Eurosportuitwisseling met D.O.S.A., een voetbalclub uit Badalona - Spanje, verloor ik mijn hart aan een lieve knappe jongeman, José-Ramón Casalod. Ik volgde hem voor 1 ½ jaar naar Barcelona. We trouwden in 1973 in de Petruskerk en gingen wonen aan de Dorpsstraat in Assendelft. We kregen drie prachtige kinderen: Daniel, David en Carina.

Vanaf 1984 ben ik verbonden aan de Stichting Ontwikkelingshulp Assendelft. Een stichting die beoogt directe financiele hulp en steun te geven aan kleinschalige projecten die door Assendelvers in ontwikkelingslanden zijn opgezet. Voor de stichting bezocht ik in 1988 het zwerfkinderenproject in Brazilië en in 1990 de school in de krottenwijken van Lissabon.

Met de pen (of beter gezegd met de computer) ben ik sinds 1992 actief voor het Diocesane Bulletin voor Liturgie en Kerkmuziek “Doorgeven”: www.doorgeven.com.

Helaas viel ons mooie gezin in duigen toen er in september 1993 bij Ramón een hersentumor werd geconstateerd. Een heel zware en moeilijke periode volgde voor hem en ons gezin.

Uiteindelijk moest hij de verloren strijd opgeven en stierf op 44-jarige leeftijd op 26 januari 1994. Ons, zijn gezin, zijn familie en grote vriendenschaar totaal verbijsterd achterlatend.

Anderhalf jaar na het overlijden van Ramón, spoorde mensen uit mijn omgeving mij aan om alsnog te beginnen met een zevenjarige Theologieopleiding aan de Katholieke Theologische Opleiding in Amsterdam.

Met veel enthousiasme ben ik deze opleiding begonnen in augustus 1995.

De praktijkstage voor het tweedegraads diploma deed ik in de Spaanssprekende migrantenparochie San Nicolas in Amsterdam. Het was een intensieve stage waar ik heel veel leerde over de onbarmhartige wantoestanden van de migranten in de hoofdstad. De bevlogenheid en betrokkenheid van de pastores Theo Beusink o.carm. en Toos Beentjes zijn mij voor altijd op het netvlies en in mijn hart gebrand.

De grote praktijkstage voor de eerstegraadsopleiding heb ik gedaan in de H.Corneliusparochie van Limmen. Mijn stagebegeleider was pastor Johan Olling. Gedurende 1 ½ jaar heb ik van hem alle ruimte gekregen om alle facetten van het pastorale vak te beoefenen. In de werkvelden van de liturgie, de diaconie, de gemeenschapopbouw en de katechese heb ik mij, mede dankzij een goede samenwerking van pastores en vrijwilligers, heel goed kunnen oefenen. Een bijzondere ervaring werd gevormd door het organiseren van een parochie wandel- en fietsdag door en rond het prachtige bollendorp Limmen. De afsluiting met een picknik in de pastorestuin en een feestelijke liturgieviering in de mooie Corneliuskerk vormde het slot van deze stageperiode.

Vanaf november 1999 tot aan september 2002 was ik als pastoraal werkster verbonden aan het kloosterverzorgingshuis ‘De Uuthof’ van de congregatie van de Ursulinen van Bergen.

Op 20 augustus 2002 heb ik mijn theologiestudie positief afgerond. Tevens heb ik de twee-jarige toeleidingscursus vanuit het bisdom met goed gevolg afgerond. Aansluitend heb ik de bisschoppelijke zending ontvangen om als pastoraal werkster mij te verbinden met het dekenaat Zaanstreek.

Mijn werkterrein bij de start bestond uit het samenwerkingsverband van de A.K.W.-parochies, te weten de Odulphusparochie in Assendelft, de H.Maria Magdalenaparochie in ’t Kalf-Zaandam en de Onze Lieve Vrouw Geboorteparochie in Wormerveer. Na enkele verschuivingen ben ik nu (per 2014) actief in de de parochie H. Maria Magdalena van Wormer en de O.L.V. Geboorteparochie in Wormerveer.

Over Pastoria.nl

De website is een cadeau van de kinderen voor het succesvol afsluiten van de 7-jarige theologiestudie van moeder Ria. De site is ontworpen door zoon David, eigenaar van het bureau Casalod Internet Services: website www.casalod.nl en e-mail info@casalod.nl.

De website bestaat onder andere uit de informatie en de fotoreportage van het feest op 8 september 2002, de rubrieken <VARIA - Onderweg met Ria> en de agenda in <VIA RIA> en het gastenboek.

In VARIA zal regelmatig een colomn verschijnen over het reilen en zeilen van een basispastor onderweg naar mensen.


 
^^^ Menu ^^^
  


Website 2002 - 2014, copyright © Pastor Ria